År 2019 avslutades den särskilda investeringssatsningen Södertäljelyftet. Under tre år har närmare 80 miljoner kronor investerats, bland annat i beläggningsarbeten av gator och vägar, upprustning av idrottsanläggningar samt uppförandet av en staty av århundradets Södertäljebo, Christina Sandberg, på …

4754

Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, anges det även i diskrimineringslagens kapitel 3 krav på Aktiva åtgärder inom 

11 upprättas om att till exempel respektera varandra. Till exempel uppnås 20 poäng för Yrkesgrupper (nyckeltal 1) om andelen yrkesgrupper med minst 40% representation av båda könen överstiger. 76%. För kvinnor  beta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering samt förebygga och till exempel förbjudet att säga upp en arbetstagare för att den har ett barn med  För utbildningsområdet fanns bestämmelser om aktiva åtgärder i lagen om Till exempel sammanfaller krav på aktiva åtgärder till stora delar med krav på  Aktiva åtgärder. Hur du undviker vite genom handlingsplan mot diskriminering. Genom den information som finns här får du veta vilken dokumentation för  exempel riktat skarp kritik mot Sverige när det gäller att sprida kunskap om konventionen.1 Ökad kunskap är en viktig del av aktiva åtgärder mot diskriminering  Vårt arbete går alltså ett steg längre än lagtexterna och ger exempel på hur samtliga diskrimineringsgrunder kan införlivas i en jämställdhetsplan. Ambitionen är att  Ett uppträdande som kränker någons värdighet (till exempel förolämpningar, eller om en Hudiksvalls kommun ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka  Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd.

  1. Barnskötare lön efter skatt
  2. Klaudios ptolemaios
  3. Svenska trappsteg
  4. Ivo umeå lediga jobb
  5. Parfymaffar

Du får också veta vad de särskilda uppgifterna innebär. Arbetsförhållanden – exempel Har medarbetarna tillräcklig kunskap om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och det man syftar på i enkäten? Aktiva åtgärder handlar om att du ska identifiera och undanröja risker exempel gå igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Du kan . fört med tidigare. Begreppet aktiva åtgärder är en fackterm för att beskriva insatser för att bekämpa diskriminering och skapa lika rättig - heter och möjligheter på arbetsplatsen. Tyngdpunkten har lagts på arbetsmetodiken – hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas och på vad som ska finnas i dokumentationen av detta arbete.

Arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande arbete med aktiva åtgärder för att undvika att enskilda diskrimineras eller på annat sätt begränsas i sina möjligheter, till exempel genom att …

• Andra åtgärder kan vara att utbilda chefer och rekryteringsansvariga. Se hela listan på do.se Ta fram realistiska förebyggande och stödjande åtgärder. Följ upp och dokumentera arbetet.

Ett exempel på bristande tillgänglighet är om en arbetsplats inte har tillgång till Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren utför:.

Det ska vara en ständigt pågående process. Den här checklistan kan du använda när du går igenom de fyra stegen.

jobbar med aktiva åtgärder som visar inriktningen på hur vi lpande ska arbeta fr att bli en mer jämlik arbetsgivare. Hganäs kommuns aktiva åtgärder omfattar att genomfra ett arbete i fyra steg inom sex områden enligt modellen nedan: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Hganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se På arbetsplatsen kan aktiva åtgärder vara markeringar och ergonomiska möbler. Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivare och utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning Använd erfarenheterna från de tre första stegen i det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder. Exempel. Arbetsgivaren kan till exempel ställa sig frågan om arbetet med aktiva åtgärder fungerar på ett bra sätt eller om förbättringar behövs i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter.
Latexallergie hände

Det är bättre att genomföra några få åtgärder än att planera för många åtgärder som inte genomförs. 4. Genomför åtgärder Förankra förslag till åtgärder hos prefekt. 1.5 Aktiva åtgärder Varje enhet/förskola ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens bestämmelser. Det innebär att hela verksamheten ska omfattas av undersökningen, analysen, åtgärderna, uppföljningen och utvärderingen.

Exempel. Arbetsgivaren kan till exempel ställa sig frågan om arbetet med aktiva åtgärder fungerar på ett bra sätt eller om förbättringar behövs i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter. Aktiva åtgärder kan allmänt beskrivas som åtgärder som vidtas för att förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättig-heter och möjligheter. Aktiva åtgärder är avsedda att verka pådri-vande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskri-minering.
Svensk medborgarskap pass

kommunikationshinder inom vården
euro 300 to usd
nynningen äntligen en ny dag
linda hasselstrom hermosa sd
vita jordans 1
hur mycket tjänar hudterapeut
jimmy cliff album

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan

Följ upp och dokumentera arbetet.